Handelsbetingelser

BETALING

Køreskolen Carat – Nord modtager betaling med VISA. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er incl. moms.

Køreskolen Carat – Nord krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS.

Varereturnering foregår også til denne adresse – bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Returnering kan også ske ved at nægte modtagelse eller aflevere varen personligt hos os. Det er ikke et krav men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken – eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

FORTRYDELSESRET

Der er fuld returret indtil undervisning begynder, således, at der ikke allerede er taget hul på et betalt forløb (eks: en teoritime taget ud af et kørekorts forløb). Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot kontakte Køreskolen Carat – Nord, og det fulde købsbeløb refunderes til din konto indenfor få dage.

Meddelelsen skal gives pr. mail på carat@koereskolencarat.dk. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

REFUSION

Ønsker du ikke at fortsætte undervisningen hos Køreskolen Carat – Nord efter at du har betalt hele beløbet, refunderes det betalte på følgende måde:
Der afregnes i så fald efter listepriser for undervisningen, se priser under diverse.

 Efter start på teorihold:

Det betalte beløb minus kr. 955,-

 Efter manøvrebane:

Det betalte beløb minus kr. 3.205,-

 Efter start på første kørelektion:

Efter start på første kørelektion på vejen refunderes det betalte beløb minus kr. 3.205,- samt minus de antal kørte lektioner på vej til den til enhver tid gældende køretime-sats (listepris).

Overstiger regnestykket det faktiske betalte beløb, har man ingen krav på tilbagebetaling. I tvistsager kan det maksimale beløb der tilbagebetales ikke overstige det faktiske betalte beløb.

Kravet om evt. refusion skal være forelagt Køreskolen Carat – Nord senest inden for et år efter den første indbetalingsdato (fremgår nederst af din ordre/faktura). Derefter har man ingen krav på tilbagebetaling.

AFLYSNING AF KØRELEKTIONER

Aflysning af en kørelektion skal ske 2 hverdage før inden kl. 12:00. Mandagens kørelektioner skal aflyst enten til kørelærer eller til kontoret. En kørelektion der ikke er aflyst rettidigt skal denne betales. Har du ikke din logbog/lektionsbog med eller er påvirket af spiritus, bliver du nægtet kørsel. Kørelektionen SKAL afregnes med din kørelærer.

MANØVREBANE: PAUSEREGLER – AFLYSNING

Manøvrebanen er gyldig i 3 måneder under forudsætning af, at du har haft kørelektioner på vejen. Dette betyder, at hvis du har været på manøvrebane, men ikke kørt på vejen i mere end tre måneder efter, skal du igen på manøvrebane mod betaling.

Aflysning kan ske op til 3 hverdage før, eller ved lægeerklæring (Aflyser du ikke rettidig, eller, ikke møder op, skal du betale igen! – se prisen under diverse).

GLATBANE: PAUSEREGLER – AFLYSNING – NÆGTET ADGANG

Glatbanen er gyldig i 1 år under forudsætning af, at køreundervisningen ikke afbrydes.

Aflysning kan ske op til 7 hverdage før eller ved lægeerklæring (Aflyser du ikke rettidigt, eller ikke møder op, skal du betale igen! – se prisen under diverse).

Du skal have gennemført glatbaneteori inden du møder på glatbane. Har du ikke gennemført al teori og kørsel på de midterste sider i lektionsplanen, og der mangler underskrifter i din lektionsplan, kan du blive nægtet adgang til glatbanen. Dette indebærer genbestilling samt genbetaling af glatbanen, se priser under diverse på hjemmesiden.

DIT ANSVAR – MANGELFULD ELLER UKORREKT UDFYLDTE DOKUMENTER – MANGLENDE UNDERSKRIFTER

Det er altid elevens eget ansvar at have samtlige dokumenter i underskrevet stand med til de respektive anstalter, myndigheder samt under kørsel og til teoriundervisningen. Er dine dokumenter mangelfulde, og der f.eks. mangler underskrifter, risikerer du ikke at kunne gennemføre det planlagte forløb til f.eks. manøvrebane, glatbane, kørelektioner, teoriundervisning, teoriprøve eller praktisk prøve.

Nægtet adgang pga. mangelfuld eller ukorrekt udfyldte papirer til f.eks. kørelektioner, manøvrebane, glatbane, teoriprøve samt praktisk prøve betyder genbestilling og dermed genbetaling ifølge prislisten (se under diverse på hjemmesiden).

PAUSEREGLER

Holder du pause på længere end 3 måneder, skal du starte forfra. Dette betyder også at du skal betale igen.